Herkese Açık Online Kolokyuma Prof. Dr. Hasan Mandal Konuk Oluyor