Herkese Açık Online Kolokyuma KHAS CESD Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger Konuk Oluyor