Herkese Açık Online Kolokyuma Dr. Öğretim Üyesi Serim İlday Konuk Oldu