Herkese Açık Kolokyuma MIT’den Dr. Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren Konuk Oluyor