TR’de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi: Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernleşme” Projesi Doktora İlanı

18.11.2020 18:28

“Türkiye’de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernleşme” Projesi İçin Doktora Öğrencileri Aranıyor

TÜBİTAK 1001 Programı tarafından desteklenen “Türkiye’de Elektrikli Ev Teknolojilerinin Toplumsal Tarihi (1930-2020): Kadınların Gündelik Hayatlarında Modernleşme” adlı projede çalışmak üzere iki doktora öğrencisine burs verilecektir. Proje, Doç. Dr. Defne Karaosmanoğlu yürütücülüğünde Kadir Has Üniversitesinde yürütülecektir. Burs alacak doktora öğrencileri bir doktora sonrası araştırmacı ve iki öğretim üyesi araştırmacıdan oluşan ekibe katılacaktır. Proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde elektrikli ev teknolojilerinin toplumsal tarihini yazmayı hedeflemektedir. Bu tarih yazımında ev teknolojilerinin farklı mecralardaki temsilleri ve kadın kullanıcıların deneyim ve algıları irdelenecektir. Proje iki ana eksende ilerleyecektir: Birincisi, 1930-2020 senelerini kapsayacak çok kapsamlı bir medya arşiv çalışmasıdır. Gazete, dergi, film, televizyon ve çevrim içi ortamların incelenmesi medya arşiv çalışmasını oluşturacaktır. İkincisi, üç büyük şehirde yapılması planlanan sözlü tarih çalışmasıdır. Projede çalışacak doktora öğrencisinin teknoloji, gündelik hayat, arşiv araştırması, sözlü tarih ve kadın çalışmaları alanlarından en az birinde daha önce çalışma üretmiş olması veya en az birkaçına ilgi duyması beklenmektedir. Burs alacak öğrencinin bu alanlarda kendini geliştirmesi ve tez konusunu proje araştırması çerçevesinde seçmesi gerekmektedir.


Başvuru için son tarih 24 Kasım 2020. Projenin süresi 30 ay. Doktora bursiyerinin Kadir Has Üniversitesi öğrencisi olması beklenmekte. Verilecek burs miktarı 3500 TL TÜBİTAK bursiyer ücreti ve 1500 TL Kadir Has katkı payı olmak üzere toplam 5000 TL/AY. İletişim Çalışmaları, Kadın Çalışmaları ve Sosyal Bilimlerin ilişkili diğer alanları başvuruya açıktır.


Başvuru için Defne Karaosmanoğlu’na (defne.karaosmanoğlu@khas.edu.tr) projeye hangi alanlarda katkı sunabileceğinizi belirten niyet mektubu ve akademik özgeçmişinizi ekleyerek e-posta yollayabilirsiniz.