Herkese Açık Online Kolokyum # 21 "Tıpta Malzeme Bilimi: Cerrahlara Eğitim Platformu" -Doç. Dr. Özge Akbulut - Sabancı Üniversitesi