Tübitak-Cobiotech 2018 Proje Çağrısı

Kimler başvurabilir

 • Programa başvuracak Türk ortaklar sadece SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜNDEKİ ÖZEL SEKTÖR FİRMALARI olabilmektedir.
 • Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na yürütücü olarak başvuruda bulunamazlar. Ancak 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen firmaların projelerinde, danışmanlık/hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş olarak yer alabilirler. Ayrıca Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla da programa başvuruda bulunabilirler.

Son başvuru: 14 Aralık 2019

Tübitak- SDF Ortak Proje Çağrısı

TÜBİTAK ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilimi Geliştirme Kurumu (Science Development Foundation of the Republic of Azerbaijan – SDF) arasında, 27 Mayıs 2015 tarihinde imzalanan İşbirliği Anlaşması doğrultusunda, Türk ve Azeri bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir. Çağrı kapsamında yer alan tematik alanlar aşağıda sunulmaktadır:

 • Uzay-Havacılık ve Astronomi
 • Biyomedikal
 • Enerji
 • Beşeri ve Sosyal Bilimler (Türkiyat Çalışmaları Hakkında)
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Petrol ve Gaz Endüstrisi
 • Fizik ve Matematik

21 Ekim 2018-31 Ocak 2019 tarihlerini kapsayan çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere http://tubitak.gov.tr/tr/icerik-genel-bilgi-12 internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı

Programa kimler başvurabilir?

Sektörüne bakılmaksızın  firma düzeyinde  katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Başvurular yılın her günü açıktır.

Detaylı bilgi için: tıklayınız

Sanayi Tezleri Projelerine Destek Programı

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yaralanabilir.

Başvurular yıl içerisinde sürekli olarak alınır.

Tübitak Genel Sanayi Destekleri Genel Çağrısı

Çağrı hedefi; tüm teknoloji alanlarında özel kuruluşlarının yenilik ve proje yönetme kapasitelerini artırmak. TEYDEB 2.0 sürecinde, proje sonuçlarının ölçülebilirliği önemli olduğu için çağrı dokümanında beklenen etkiler de ifade edilmiş. Başvuru sahiplerine beklenen etkiler, desteklenmesi muhtemel proje konularına ilişkin fikir verebilir:

 • Yurtiçinde gereksinim duyulan bir konuda teknolojik ilerleme kaydedilmesi
 • Yerlileştirme
 • Ülkenin ekonomik büyümesine sağlanacak katkı

Sunulan projelerin değerlendirme kriterleri, mevcut durumda benzer hedefler dahilinde özel kuruluşları destekleyen 1507 ve 1501 kodlu proje programlarıyla eş değerdir.

Çağrı bütçesi: 200 Milyon TL

Sunulabilecek maksimum bütçe üst limiti: 50 Milyon TL.

Son başvuru: 31 Aralık 2018

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) Yerleşim Desteği Programı

TÜBİTAK’ın finansal destek sağladığı Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (European Molecular Biology Organisation-EMBO) Yerleşim Desteği Programı’na yaşam bilimleri alanında faaliyet gösteren genç bilim insanları başvurabilir.

EMBO Yerleşim Desteği Programı, Türkiye, Estonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz’in bir araya gelerek, yaşam bilimleri alanında genç araştırmacıların ülkelerine dönerek, araştırma faaliyetlerine kendi laboratuvarlarında devam etmelerini sağlayan, finansal desteğin bu ülkeler tarafından karşılandığı EMBO ile ortaklaşa verilen bir destek programıdır.

Destek miktarı 3 ila 5 yıl süreyle 50.000€/ yıl olup, desteği almaya hak kazanan araştırmacılar aynı zamanda EMBO’nun Genç Araştırmacı ödülüne ait tüm ayrıcalıkları elde eder. Türkiye’den EMBO Yerleşim Desteği alan araştırmacılara destek tutarı TÜBİTAK tarafından sağlanmakta olup, şu ana kadar 29 araştırmacıya yaklaşık 5 Milyon Avro toplam destek verildi.

Başvuru için araştırmacılarda aranan koşullar:

 • Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Portekiz veya Polonya’da bulunan herhangi bir üniversite ya da enstitü kadrosunda tam-zamanlı grup lideri olarak yer alıyor ya da bursun başlayacağı tarihte yer alacak olmak. Başvuru sahibi bu ülkelerden birinde enstitü veya üniversite grup lideri pozisyonunda ise, başvurusu sırasında bu ülkelerde iki yıldan az bir süredir ikâmet ediyor olması gerekir.
 • Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 4 yılın en az 2 yılında kesintisiz olarak yurtdışında ikâmet etmiş olmak.
 • Başvuru tarihinde, doktora mezuniyet tarihinden 9 yıldan az bir süre geçmiş olması.

Önemli Bilgiler: