Değerli Öğrencilerimiz,
Üniversitemizde 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında eğitim ve öğretime Yükseköğretim Kurulu kararı doğrultusunda uzaktan eğitim araçları ile devam ediyoruz. Yarıyılın sonuna yaklaştığımız şu günlerde Önlisans-Lisans Akademik Takvimi, pandeminin yarattığı sağlık koşulları ve uzaktan eğitim sürecinin gerekleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Yenilenen Akademik Takvime buradan ulaşabilirsiniz.

Bahar Yarıyıl Sonu (Final) sınavları 1-17 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav programı en kısa sürede ilan edilecek olup, sınav tarih ve saatleri konusunda hocalarınızın yapacakları bildirimlerin yanı sıra genel duyuruları dikkatle takip etmeniz son derece önemlidir. Sınav Ölçme ve Değerlendirme’sinde her bir dersin öğretim üyesince yapılacak açıklamalar dikkatle izlenmelidir.

Ders özelinde hangi başarı ölçme yönteminin kullanılacağı ilgili öğretim üyesince sizlerle paylaşılacaktır. Hocalarınız, yıl sonu başarı notunuzu belirlemede sınavlar yerine başarınızı ölçmek için ödev, rapor yazma, veri analizi veya sunum gibi uzaktan eğitim süreciyle uyumlu yöntemleri kullanabilir veya sınavları online olarak gerçekleştirebilirler.

Gelişmelere ilişkin bilgilendirmeleri web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Dersleriniz özelinde oluşabilecek istisnaları hocalarınızla detaylı konuşabilirsiniz.

Hepinize başarılar diliyoruz.