Değerli Öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 44/c(3) gereği azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere iki ek sınav hakkı tanınmaktadır. İlgili Kanun ve Kadir Has Üniversitesi Senatosu’nun 09.01.2019 tarih ve 2019/01  sayılı kararı gereğince azami öğrenim süresi dolan öğrencilerin 10.01.2020 günü mesai saati bitimine kadar Yüksekokulumuza dilekçe ile başvurarak ek sınav hakkından yararlanmaları mümkündür.

Adalet Yüksekokulu Müdürlüğü