Sevgili Öğrenciler;

 

Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında devam edip başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilir. İlgili kanun ve Kadir Has Üniversitesi Senatosu’nun 09/01/2019 tarih ve 2019/01 sayılı kararı gereğince azami öğrenim süresi dolan öğrencilerin 26 Haziran 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar dilekçe ile suleyman.avci@khas.edu.tr adresine başvurarak ek sınav hakkından yararlanmaları mümkündür.

 

Kadir Has Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü