05.05.2022 09:22

Dr. Demet Özer, Psikoloji Bölümümüzde

Dr. Demet Özer, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2016 yılında yüksek lisans, 2020 yılında ise “Bridging When and For Whom: Gesture Processing During Language Comprehension” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Doktora sonrası çalışmalarına yine Koç Üniversitesi bünyesinde bulunan Dil ve Biliş Labı’nda devam etmiştir.

İnsan iletişimini doğal ve interaktif ortamında araştırmayı hedefleyen Dr. Özer’in ana araştırma alanı, sözlü dile eşlik eden ve farklı duyusal yollarla iletilen iletişimsel sinyallerin (el jestleri, göz hareketleri gibi) dil üretme ve anlama süreçlerindeki rolüdür.  

Dr. Özer, KHAS Psikoloji Bölümü'ne Misafir Öğretim Üyesi olarak katılmıştır.