09/17/2020 - 15:47
Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu’ndan yeni kitap: “Spor Müsabakaları ve Uluslararası Vergi Hukuku”

Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu’nun “Spor Müsabakaları ve Uluslararası Vergi Hukuku” başlıklı kitabı çıktı.

Bu kitap uluslararası spor müsabakalarından elde edilen farklı gelir kaynaklarını ve müsabakalar esnasında yapılan ticari işlemleri uluslararası vergi hukuku açısından inceleyen ilk akademik çalışma olma özelliğini taşımaktadır.

Hem spor hukuku hem de uluslararası vergi hukuku alanlarındaki detaylı analizi ile disiplinler arası bir metodoloji benimsemiş olan bu çalışma, E-Spor, spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları ve bir spor müsabakasına ilişkin olarak elde edilebilecek yasal olmayan farklı gelir türlerini (rüşvet gibi) uluslararası vergi hukuku açısından kapsamlı bir şekilde inceleyen ilk akademik eserdir. Gelir ve katma değer vergilerinin genel sistemlerini uluslararası bir bakış açısı ile özetleyerek ve ‘E-spor’ ve ‘teklif süreci’ gibi temel kavramları tanımlayarak başlayan bu kitap, uluslararası spor müsabakalarına ilişkin olarak verilen hizmet ve satılan malların, dolayısıyla da elde edilen gelirin, vergilendirilmesini gelir ve katma değer vergileri açısından detaylı olarak analiz etmektedir. Devlet destekleri ve ‘mega’ spor müsabakaları için özel olarak hazırlanan yasal düzenlemelere de geniş bir yer verilmiştir. Uluslararası spor müsabakalarının vergilemesi alanında yeterli öngörülebilirliğin olmadığının altını çizen bu çalışma, kolayca uygulanabilecek çözümler önererek alana önemli bir katkı sağlamaktadır.

Global bir okur kitlesine hitap eden bu kapsamlı kitap, vergi ve spor hukuku alanında uzmanlaşmış olan kişiler için bir temel kaynak niteliğindedir.