12/01/2020 - 16:59
KHAS Çekirdek Program Akademisyenlerinden İki Yeni Yayın

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program Direktörlüğü’nde görev yapan Dr. Yüce Aydoğan ve Dr. Zeynep Kutluata’nın yeni yayınları okuyucularla buluştu. Dr. Yüce Aydoğan’ın Oktay Rifat’ın şiirinin teknoloji ile ilişkisini incelediği yazısı Birikim dergisinde, Dr. Zeynep Kutluata’nın Balkan Savaşları’nın ve Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı’da kadın hakları söylemlerine yansımalarını incelediği yazısı ise İletişim Yayınları’ndan çıkan “Feminizm” kitabında yayınlandı.

“Zamanın Protezleri: Oktay Rifat Şiirinde Teknoloji” başlıklı yazısında Dr. Yüce Aydoğan, Oktay Rifat şiirinde teknolojinin asal varlığını “protetik” olarak nitelediğim bir zamansallıkla olan bağı ve doğanın/mevcudiyetin iç farklılaşması hareketindeki birincil payı açısından inceliyor. Oktay Rifat’ın özellikle 1960’lardan itibaren ürettiği şiirin, teknolojinin her şeyi, tüm yaşam ve anlam ekonomisini öncelediğini ve bunun imkân koşulu olduğunu işaret ettiğini öne süren Dr. Aydoğan’a göre, Oktay Rifat şiiri teknolojik bir şiirdir, teknolojinin hareketini yineler ve icra eder. Rifat, en basit ve yalın bir temayı, örneğin teknobilimsel kültürden uzak sanılabilecek birtakım pastoral/çobanıl temaları işlediği noktada bile üst düzey bir teknoloji sorusunu düşünmektedir. Dr. Aydoğan’ın Oktay Rifat’ın şiirini incelediği yazısı, Birikim dergisinin Kasım 2020 sayısında yer alıyor.

Dr. Zeynep Kutluata, ''Balkan Savaşları’nın ve Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı’da Kadın Hakları Söylem(ler)ine Yansımaları'' başlıklı yazısında savaş döneminde Osmanlı’da Müslüman/Türk kadın hareketinin kurduğu söylemi inceliyor ve hareketin militarist ve milliyetçi bir söylemi ciddi düzeyde barındırdığına dikkat çekiyor. Bu söylemin, dönemin ataerkil politikalarıyla çatıştığı oranda, militarist ve milliyetçi politikalarla çelişki içinde olduğuna vurgu yapan Dr. Kutluata, şöyle ekliyor: “Söylemlerin, kadınlar adına, kadınlar için hak talep ettikleri noktada kadınları modernist, militarist, milliyetçi ve ataerkil bir çerçevede araçsallaştırarak savaş sürecine dahil olmaya davet eden dönemin (Türk) milliyetçi eril/erkek söyleminden ayrışıyor. Bu bağlamda dönemin (Türk) milliyetçiliği içinde ara bir katmanı temsil ettikleri söylenebilir.” Dr. Kutluata’nın yazısının yer aldığı “Feminizm” kitabı İletişim Yayınları’ndan çıktı.