01.06.2021 10:17

KHAS Çekirdek Program Yeni Hocaları ile Büyüyor

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program (Ortak Dersler Bölümü) yeni isimlerin akademik kadromuza katılması ile büyümeye devam ediyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

Misafir Öğretim Görevlisi Aslı Suner

Aslı Suner 1996’da YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ABD’de University of Southern California Mimarlık Fakültesi’nde 1998 senesinde tamamladı. 1998-2006 yılları arasında, Los Angeles şehrinde bulunan Dworsky Associates mimarlık ofisinde başlayıp Cannon Design Los Angeles ofisinde devam eden mesleki çalışmaları süresince Amerika’nın farklı eyaletlerinde yer alan sağlık, adalet, eğitim ve çeşitli kamu yapıları projelerinin konsept, tasarım geliştirme ve detay aşamalarında görev aldı. 2006-2009 seneleri arasında Foster+Partners’ın İstanbul ofisinde proje lideri olarak çalıştı. Uluslararası ekiplerde, başta Türkiye, Avrupa ve Çin olmak üzere farklı coğrafyalarda yer alan konut, ofis ve otel yapıları projelerinde görev aldı.

2002’de LEED AP, 2009’da da BREEAM Uluslararası Değerlendirici sertifikalarını aldı. 2010-2012 yıllarında ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği) Teknik ve Sertifika Komitelerinde danışman olarak görev yaptı, Ekoyapı dergisine sürdürülebilir mimarlık konularında araştırma ve yorum yazıları ile katkıda bulundu. 2010 yılından itibaren kurucu ortak olarak yer aldığı ‘designcase' mimarlık ofisi bünyesinde araştırma, tasarım, yarışma ve uygulama projeleri ile mesleki pratiğine devam etmektedir.

2015’ten beri Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde  çeşitli stüdyolarda yürütücülüğün yanı sıra, yapı teknolojileri, sürdürülebilirlik, peyzaj ve kentsel tasarım konularını içeren dersler veren Suner, aynı zamanda KHAS Çekirdek Program / Ortak Dersler Bölümü'nde "Biyomimikri" adlı seçmeli dersin yürütücülerindendir. 

2017’de "Kaya & Taş: Malzeme ve Yapmanın Kültürü" temalı atölyesine katıldığı, İtalya & ABD merkezli, disiplinler arası bir oluşum olan  "Nature, Art and Habitat Residency" platformunda, 2020 itibariyle sanal atölyeler ile büyüyen etkileşim alanında, yürütücü ekibin aktif bir üyesi olarak görev almaktadır. 

 

Dr. Öğretim Üyesi Doğu Durgun

Dr. Doğu Durgun, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden ve doktora derecesini Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden aldı. Mekân ve kimlik ilişkisine kesişimsel ve queer bir perspektiften baktığı yüksek lisans çalışması Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye ve İsrail’de ulus-devlet kuruluşundan günümüze antimilitarizmin ve vicdani reddin karşılaştırmalı bir analizini yaptığı doktora araştırması kapsamında, saha çalışmasını gerçekleştirmek için, sekiz ay boyunca Negev Ben Gurion Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümünde misafir araştırmacı olarak bulundu.

Kadir Has Üniversitesi Çekirdek Program / Ortak Dersler Bölümü'ne katılmadan önce, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nde çeşitli projelerde yardımcı araştırmacı olarak yer aldı ve Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde küreselleşme, modern Türkiye tarihi, modern Avrupa tarihi ve medeniyetler tarihi üzerine dersler verdi. Akademik çalışmalarının yanı sıra sivil toplumda da önemli bir deneyime sahip olan Durgun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği desteğiyle yürütülen Kentli Mültecilere Yönelik Koruma, Saha Ziyaretleri ve Çözümler projesinde süpervizör olarak çalıştı. Eleştirel güvenlik teorileri, toplumsal cinsiyet/queer çalışmaları, vatandaşlık, toplumsal hareketler ve göç alanlarında araştırmalar yapan Durgun, Geopolitics, Citizenship Studies, Critical Military Studies gibi birçok ulusal ve uluslararası yayına makale ve kitap bölümleri ile katkı sağlamıştır.

 

Misafir Öğretim Üyesi Dr. Özlem Aslan

Dr. Özlem Aslan doktora derecesini Toronto Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Bölümü’nden almıştır. Doktora araştırması, 2000lerin başında Türkiyede çevre hareketinin gündemini belirleyen hidroelektrik santral karşıtı mücadeleleri incelemektedir. Çalışma, eleştirel mekân çalışmalarını feminist fenomenoloji ile sentezleyerek yerin öznelerarası ve türlerarası yönlerini analiz etmektedir.

Dr. Aslan sırasıyla çeşitli üniversitelerde siyasi coğrafya, kalitatif yöntemler, kent ve toplum, politik ekoloji konularında dersler vermiştir. Çevreci sivil toplum örgütlerinde toplumsal cinsiyet dinamikleri, Türkiyede iklim temelli afetler ve çevre temelli yerinden edilmeler konularında araştırmalar yürütmektedir. Akademik çalışmaların akademinin sınırlarını aşması ve topluma ulaşmasına önem veren Dr. Aslan, 2006 yılında feminist akademi ile feminist aktivizmi birleştirmek hedefi ile ortaya çıkan Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Dergisinin de kurucuları ve editörleri arasındadır.