16.11.2020 13:32

KHAS Ekonomi Seminerleri

Antoine Godin, Khas Ekonomi Seminerlerine konuk oldu. Antoine Godin, Fransız Kalkınma Ajansı’nda kıdemli ekonomist olarak görev yapmaktadır. Makro modelleme ve özellikle Stock-Flow Consistent modeller üzerinde çalışmaktadır. Bu modellerin Çevre, Çalışma ve İnovasyon Ekonomisi gibi çeşitli konulardaki uygulamalarına ilişkin literatüre hem metodolojik hem de ampirik katkılarda bulunmuştur.