03.05.2021 13:52

KHAS Ekonomi Seminerleri - Astrid Kunze

Astrid Kunze, Norwegian School of Economics’te Ekonomi Profesörü ve ayrıca IZA ve CESifo’da Araştırma Görevlisidir. Başlıca araştırma alanları; Çalışma Ekonomisi ve Uygulamalı Mikro-Ekonometri'dir. Özellikle kamu politikalarının işgücü piyasası davranışı üzerindeki nedensel etkileriyle ilgilenmektedir. Kunze, ebeveyn izni politikalarının, çocuk bakım programlarının ve bakım için nakit politikalarının yanı sıra kurullarda cinsiyet kotalarının değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapmıştır. Diğer bir araştırma konusu şirketlerde organizasyon ve çeşitliliği kapsar. Ampirik araştırmalarında, mikro-ekonometrik yöntemler uygulayarak idari veriler kullanmaktadır. Çalışmaları ekonomi alanında önde gelen dergilerde yayınlanmıştır ve aynı zamanda 2018'de Oxford University Press tarafından yayınlanan Kadın ve Ekonomi El Kitabı'na da katkıda bulunmuştur.

Tarih: 05.05.2021 (Wednesday), 17.00 (İstanbul)
Başlık: Labor in the Boardroom, Gender Quota and Gender Diversity 
Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/83189722195