19.11.2021 09:19

KHAS ERC Performans ve Siyaset Webinarları - Dr. Bahar Akpınar

Terezin/Theresienstadt Getto-Toplama Kampındaki Yahudi Tutukluların Hayatta Kalma Tiyatrosu

Konuşmacı: Dr. Bahar Akpınar

Moderatör: Şeyda Nur Yıldırım

Tarih: 24 Kasım 2021 Çarşamba, 19.30 İstanbul (GMT +3)

11.30 New York, 16.30 Londra, 17.30 Orta Avrupa

Lütfen webinar için önceden kayıt yaptırınız: 

https://us02web.zoom.us/j/88677142380

Meeting ID: 886 7714 2380 Şifre: 234015

Toplantı dili İngilizcedir.

Tiyatro uzun zamandır sosyal eylem ve etik sorumluluklarla olan ilişkiyi formüle etmekte bir laboratuvar olarak kullanılmıştır. Tony Kushner'in da belirttiği gibi, “tiyatro, eleştirel bilinci öğretmek için şimdiye kadar icat ettiğimiz en büyük araçtır.” Dünya tarihinin en korkunç dönemlerinden birinde üretilen tiyatro oyunlarını yorumlayarak tiyatronun, insanın direnme gücünü nasıl koruyup güçlendirebildiğini tartışabiliriz.

Bu sunum, Holokost sırasında Terezin/Theresienstadt’ta Yahudi tutuklular tarafından gizlice yazılan tiyatro oyunlarının zaman-mekan kurgularında, şimdinin ve hatırlanan geçmişin yeniden düzenlenişini ve hayal edilen geleceğin nasıl tasarlandığını inceleyecektir. Dr. Bahar Akpınar oyunlardaki zaman-mekan tasarımları ile hafıza arasındaki ilişkinin kuruluş şekline bakarak bu yapısal tasarımın manevi direnci güçlendirme üzerindeki fonksiyonel etkisini açıklayacaktır. Elde edilen bulguları karşılaştırma yoluyla anlamlandırmak için Aristoteles'in Poetika’sı tartışılacaktır. Akpınar, Terezin Oyunları’ndaki psiko-estetik tasarımı Aristoteles'in Poetika'da belirttiği kurallarla ve katarsis kavramı ile karşılaştırarak alana yeni bir terim olarak “kontr-katarsis” kavramını önerecektir. Sunumda Terezin Oyunları “kontr-katarsis” kavramının eşsiz ve ilk örnekleri olarak incelenecek ve bu kavramın, başka incelemelere yeni bir bakış açısı getirebileceği tartışılacaktır.

Dr. Bahar Akpınar kariyerine özel sektörde başlayıp daha sonra akademiye geri dönerek Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Oyun Yazarlığı ve Dramaturji eğitimi aldı. Glasgow Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans yaptıktan sonra Terezin toplama kampında Yahudi tutuklular tarafından gizlice yazılıp oynanan tiyatro oyunlarını incelediği doktorasını yapmak üzere DEU GSE Sahne Sanatları Bölümüne geri döndü. Bu bölümde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Doktorasının son yılında Royal Holloway University of London’da Holokost Çalışmaları alanında bir master daha yaptı. Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli akademik ve sanatsal ödüllerinin yanı sıra tiyatro oyunları Amerika’da, Henrik Ibsen üzerine yazdığı kitabı Türkiye’de yayınlandı. Dr. Akpınar Şalom gazetesi yazarıdır.

Bu webinar serisi ve “Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek” başlıklı araştırma projesi, Avrupa Araştırma Fonu Başlangıç Fonu (ERC-2019-StG, Hibe No: 852216) sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir.

İnternet sitesi: https://stagingabjection.com/

Twitter: @StagingAbject

Instagram: @stagingabjection

Facebook Sayfası: ERC Staging National Abjection/ERC Ulusal Abjeksiyonu Sahnelemek