09/18/2020 - 11:33
Koronavirüs (COVID-19) Hakkında

Yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, idari çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için önemli bir risk olması nedeniyle Üniversitemiz Senatosu’nun 07.09.2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Akademik yılı Güz dönemine mahsus olmak üzere belirlediği aşağıdaki ilkeler doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir:

• Teorik dersler ve uygulamalı eğitimler uzaktan ve dijital ortamda yapılacak.

• Dönem sonu sınavların nasıl yapılacağı pandemi koşullarının seyrine göre belirlenerek ayrıca duyurulacak.

• Öğrencilerin talepleri doğrultusunda ücretsiz kayıt dondurma hakkı verilecek.

• Mezuniyet yılında olan öğrencilerin pandemi döneminde dijital ortamda aldıkları uygulamalı dersleri takip eden dönemlerde tekrar almaları halinde ücretsiz olarak alma hakkı sağlanacak.

• Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavları, doktora yeterlilik sınavları, yüksek lisans ve doktora tez öneri ve izleme toplantıları, hazırlanmakta olan tezlerle alakalı uygulamaları ve proje çalışmaları korona virüse karşı gerekli tedbirler alınarak örgün eğitim içinde yüz yüze yapılacak. Risk grubu içindeki öğrenciler için ilgili sınav, toplantı ve proje çalışmalarının sorumlu akademisyen tarafından çevrim içi olarak düzenlenecek; risk grubu içinde bulunan akademisyenler de tez savunma sınavlarını, yeterlilik toplantılarını ve proje uygulamalarını çevrim içi usulle yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayın.