02/14/2020 - 13:41
Pazarlama ve Yönetim Bilimleri Kış Okulu

Doktora Öğrencilerine ve Adaylarına Yönelik Kış Okulu; “Pazarlama ve Yönetim Bilimleri: Gelişmeler ve Doktora Adayları için Hedefler” başlığında 16 Mart’ta Cibali Kampüsü’nde düzenleniyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://kisokulu.khas.edu.tr/isletme

09:30-09:35 Rektör Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu’ nun Açılış Konuşması
09:35-09:45 İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Mengüç’ün Açılış Konuşması
09:50-11:00 Günümüzde Doktora Eğitimi Nasıl Olmalı? Neden?
Prof. Dr. Selime Sezgin (Bilgi Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)
11:00-11:15 Kahve Arası
11:15-12:00 Doktora Mezunu ve Adayı Gözünden Doktora Eğitiminde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
Panel: Moderatör (Prof. Dr. Nimet Uray, 4 Doktora mezun ve adayı)
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00 -14:00 Pazarlama Literatüründe Potansiyel Araştırma Konuları ve Yöntemler
Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı (Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı)
14:00-14:15 Kahve Arası
14:15-15:15 Yönetim Literatüründe Potansiyel Araştırma Konuları ve Yöntemler
Prof. Dr. Behlül Üsdiken (Sabancı Üniversitesi (Emeritus), Özyeğin Üniversitesi
15:15-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 Panel: Tez ve Makale Yazımında Dikkat Edilecek Temel Konular
Prof. Dr. Selime Sezgin
Prof. Dr. Behlül Üsdiken
Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı
Prof. Dr. Nimet Uray
Prof. Dr. Bülent Mengüç
  Kapanış