09/25/2020 - 14:49
Prof. Dr. Erinç Yeldan, TÜSİAD’ın 'Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu'nu Hazırlayan İsimler Arasında

Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sevil Acar tarafından hazırlanan TÜSİAD'ın “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile şekillenen yeni iklim rejiminin Türkiye ekonomisi ve ticaretine olası etkilerinin ele alındığı raporda Avrupa Yeşil Düzeninin Türkiye için bir risk olduğu kadar sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni bir fırsat olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekiliyor.

Raporun sunum oturumunda yer alan Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yeldan, raporla ilgili görüşlerini şöyle özetledi: "Avrupa Yeşil Düzeni Türkiye için yeni fırsatlar yaratıyor. Unsurları kararlılıkla saptanmış bir stratejik dönüşüm çerçevesinde, emisyon azaltımını, elde edilen fonların şirketlerin yeşil dönüşümü amacıyla kullanılmasını ve yenilenebilir enerji ile enerji verimliliğini merkeze alan alternatif bir Yeşil Ekonomik Dönüşüm senaryosu sayesinde gerek milli gelirde gerekse sera gazı emisyonlarında anlamlı iyileştirmelerin sağlanabileceği öngörülmektedir. Yeşil ekonomik dönüşüm stratejisi emisyon azaltım hedeflerinin ulusal ekonomide üretim ve istihdamın artırılarak sağlanabileceğini göstermekte, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisi arayışlarına önemli bir alternatif sunmaktadır."

Raporda, Paris Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile şekillenen yeni iklim rejiminin Türkiye ekonomisi ve ticaretine olası etkileri ele alınıyor. İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik politika araçlarını irdelendiği raporun özetinde şu ifadelere yer verildi: "İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınmayı ve tüm ekosistemi tehdit eden en öncelikli küresel risklerden biridir. Bu çerçevede iklim değişikliği ile mücadele ve iklim değişikliğine uyum tüm ekonomilerin yanı sıra başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer çevre, ekonomik ve toplumsal alanda faaliyet gösteren uluslararası örgüt ve kuruluşların da öncelikli gündem maddeleri arasındadır. Avrupa Yeşil Düzeni Türkiye için bir risk olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Unsurları kararlılıkla saptanmış bir stratejik dönüşüm çerçevesinde, emisyon azaltımını, elde edilen fonların şirketlerin yeşil dönüşümü amacıyla kullanılmasını ve yenilenebilir enerji ile enerji verimliliğini merkeze alan alternatif bir Yeşil Ekonomik Dönüşüm senaryosu sayesinde gerek milli gelirde, gerekse sera gazı emisyonlarında anlamlı iyileştirmelerin sağlanabileceği öngörülmektedir. Yeşil ekonomik dönüşüm stratejisi emisyon azalım hedeflerinin ulusal ekonomide üretim ve istihdamın artırılarak sağlanabileceğini göstermekte, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma stratejisi arayışlarına önemli bir alternatif sunmaktadır".

Rapora ve toplantının videosuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: https://tusiad.org/tr/basin-bultenleri/item/10634-tusi-ad-in-ekonomi-k-gostergeler-mercegi-nden-yeni-i-kli-m-reji-mi-raporu-tanitildi.