“THE University Impact Ranking 2019”da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nde Dünyada 93. Türkiye’de 5. Sıradayız

Times Higher Education tarafından paylaşılan ve dünya üniversitelerini toplumsal etkileri bakımından sıralayan THE University Impact Ranking (Üniversite Etki Sıralaması) 2019’da Kadir Has Üniversitesi, toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında uluslararası sıralamada 93., Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında ise 5. sırada yer almıştır. Birleşmiş Milletler’in 17 alanda deklare ettiği “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” arasında yer alan 11 hedefe odaklanarak akademik özgürlük, istihdam koşulları, kıdemli kadın akademik çalışan sayısı gibi kriterler temelinde 76 ülkeden 487 üniversiteyi sıralayan THE University Impact Ranking, 2019 yılında ilk kez uygulanmıştır.

Kadir Has Üniversitesi toplumsal cinsiyet eşitliğini temel değerlerinden biri olarak görür ve bu yaklaşımı idari ve akademik bütün süreçlerine yansıtır. Üniversitemizin bu başlıktaki başarısında önemli katkısı bulunan Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ulusal ve uluslararası çalışmalarını akademik ve toplumsal alanlarda devam ettirir. Bilimsel araştırmalar, projeler, akademik yayınlar, raporlar ve başta eğitim faaliyetleri olmak üzere çeşitli etkinliklerle üniversitemiz ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşması ve eşitlik temelli uygulamaların yerleşmesini hedefler. Üniversitemizin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki önemli uygulamalarından Kadir Has Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Birimi ile koordinasyon halinde çalışır.

Kadir Has Üniversitesi; Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin yanı sıra, Nitelikli Eğitim, Eşitsizliklerin Azaltılması, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ile Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları sıralamalarında 101-200 kategorisinde değerlendirilmiştir.