Bilgi Teknolojileri Direktörlüğünün Görevleri

Üniversite bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını sağlamak, düzenlemek ve geliştirmek

Kadir Has Üniversitesi  kampüslerinde yerel ağ ve internet servislerinin tasarım, kurulum, yönetimi

Üniversiteye hizmet veren sunucuların kurulumu, yönetimi ve güncelleştirilmesi

e-mail, dns,dhcp, anti-virus, anti-spam vb.servislerinin sağlanması

Üniversite içerisinde ihtiyaç duyulan özel yazılımların geliştirilemesi ya da temini için öneri getirmek

Kadir Has Üniversitesi  ve birimlerinin Web sitelerinin hazırlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi. Duyuru, haber ve etkinliklerin yayınlanması

Akademik, idari personel ve öğrencilere tahsis edilmiş tüm bilgisayarlara yazılım ve donanım desteği verilmesi.

Üniversite Kütüphanesi ve Laboratuarların da bulunan  bilgisayarların sorunsuz kullanılması amacıyla ilgili bakım ve güncellemelerin yapılması.

Konferanslar, seminerler ve sunumlar sırasında gerekli altyapının hazırlanması ve teknik desteğin sağlanması.

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğünde ve bilgisayar laboratuarlarında da görev alan asistan öğrenciler ile stajyerlerin teoride öğrendiklerini pratiğe dönüştürmeleri için gerekli destek ve eğitimlerin verilmesi kendilerini sektöre hazırlamaları için bilgi bazında yardımcı olunması gibi konularda çalışmalar yapılması.

Bilgi Teknolojileri  olanaklarını en üst seviyeye çıkarabilmek için teknolojiyi takip etmektir.

Kadir Has Üniversitesi kampüslerinde, öğrenciler bilgisayarları ile ağ kaynaklarına ve internete kablosuz ağ üzerinden erişebilirler.

Tüm öğrencilere kayıt sırasında bir e-posta adresi verilir. ( http://www.outlook.com/stu.khas.edu.tr )

Tüm öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi Ağı Kullanım Politikası'nı okuyup kabul ettiklerini teyit etmeleri beklenir.

Matlab için: matlab.khas.edu.tr

Bilgisayar Laboratuarları

Cibali; LAB.1 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Cibali; LAB.2 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Cibali; LAB.3 İİSB Fakültesi ve İşletme Fakültesi
Cibali; LAB.4 Sanat ve Tasarım Fakültesi
Cibali; LAB.5 İletişim Fakültesi
Cibali; Yeni Medya Lab
Cibali; Kurgu Stüdyosu, RTS Lab
Cibali; Endüstri Mühendisliği
Cibali; Mikro İşlemci 
Cibali; Network 
Cibali; Telekominikasyon 
Cibali; My Lab
Cibali; FabLab

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından; idari, akademik, öğrenci ve misafirlerimize kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır.

Kablosuz ağa bağlanmak için;

Öğrenciler İçin (KHAS-Ogrenci): öğrencino@stu.khas.edu.tr (2014 yılı ve öncesi öğrencilerimiz için ad.soyad@stu.khas.edu.tr)

Akademik ve İdari Personel İçin (KHAS-Akademik): e-mail@khas.edu.tr

Misafirler İçin (KHAS-Guest): Cep telefonunuza gelen sms şifresi ile giriş yapılır.

Sistemin açılmaması durumunda DNS leri ağ kartınızın otomatik ayarlarına çekmeniz gerekmektedir. (8.8.8.8 ,8.8.4.4 gibi global DNS ler kullanılmamalıdır)

Bu kullanım politikası Kadir Has Üniversitesi ağ hizmetlerini kullanan tüm kullanıcılara uygulanan kuralları tanımlar. Kullanıcılar; öğrenciler, akademik personel ve Kadir Has Üniversitesinde çalışan diğer personeldir.

Yerel Alan Ağı, Kadir Has Üniversitesi dahilinde bölüm, birim, bina ve kampüs düzeyinde bilişim kaynaklarını bir ağ yapısı ile birbirine bağlayan ve internet erişimini sağlayan ağdır. Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine ve çalışanlarına hizmet vermektedir. Bu hizmetin kullanım önceliği akademik eğitim amaçlı araştırma ve geliştirme faaliyetler içindir. Ağ güvenliğinin sağlanması ve daha etkin kullanımı için tüm kullanıcıların aşağıda belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir.

Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı Kullanım Esasları:

 1. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı sadece eğitim, bilimsel araştırma, teknik gelişme, teknoloji transferi, bilimsel, teknik ve kültürel bilginin yayılması gibi profesyonel amaçlar için tasarlanmıştır.
 2. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağına, ticari olan veya olmayan, ücret karşılığı ya da ücretsiz, yetki verilmemiş herhangi bir üçüncü kişi veya kuruluşun erişimi sağlanamaz.
 3. Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağını kullanan bölüm veya birimler bu kaynakların kullanımı ile ilgili sorumluluğu üstlenmiş sayılırlar. Kullanıcıların yarattığı giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu konuda sorun yaşandığında Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'den gelen uyarıları değerlendirip, aykırı ve istenmeyen trafiği yaratan kullanıcı (personel veya öğrenci)  uyarılmalıdır.
 4. Bölüm veya birimler; Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nün binalarda kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapmamalı, ihtiyaç durumunda Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile irtibata geçerek gerekli değişiklikler karşılıklı bilgilendirme ve onay sonucunda yapılmalıdır.


Kadir Has Üniversitesi Yerel Alan Ağı aşağıdaki amaçlar için kullanılamaz:

 1. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta göndermek (SPAM iletiler);
 2. Başka bir kullanıcının posta adresini, o kullanıcının izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak;
 3. Peer-to-peer dosya paylaşım programlarını Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nün izin verdiği bilgisayarların dışında kurmak ve kullanmak;
 4. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü hizmetlerinin kalitesini düşürecek veri trafiği oluşturmak;
 5. Yasaklanmış materyali, örneğin çirkin, müstehcen yada uygunsuz resimleri üretmek ya da dağıtmak;
 6. Gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, gereksiz endişe yaratacak materyali üretmek ve dağıtmak;
 7. İftira ve karalama mahiyetinde materyal üretimi yapmak ve dağıtmak;
 8. Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) iletmek/yayınlamak/dağıtmak;
 9. Diğer kullanıcılara ait giriş kodlarını elde etmeye veya yaymaya çalışmak;
 10. Yerel, ulusal, uluslararası bilgisayarları veya hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak;
 11. Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar;

a.   Diğer kullanıcılara ait verileri bozmak ya da zarar vermek, gizlilik hakkını ihlal etmek;
b.   Başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz ve çalışmaları bozmak;
c.   Kasten ya da zayıf güvenlik nedeni ile bir bilgisayarın herhangi bir bilgisayar virüsü, bilgisayar solucanı, trojan, casus program ya da herhangi diğer bir istenmeyen program ile enfekte edilmesine sebep olmak;

Kadir Has Üniversitesi Kablosuz Ağı kullanım esasları:

Yukarıdaki kurallara ek olarak;

 1. Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymis gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.
 2. Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, port-network taraması vb.) yasaktır.

Uygulama

 1. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf, yukarıda ifade edilen maddelerde belirtilen kurallara uygun olarak ve kullanıcının kişilik hakları saklı kalmak koşulu ile, Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nün Kadir Has Üniversitesi Ağı kullanımını kontrol edebileceğinden haberdardır ve bunu açıkça kabul eder.
 2. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf, yasaklanmış kullanım farkedildiği takdirde Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nün ağ servislerini kullanıcıya kapatabileceğini kabul eder.
 3. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü sektörde  meydana gelebilecek yasal değişimleri gözönünde tutarak kullanım esaslarını  herhangi bir zaman değiştirme hakkını sahiptir.
 4. Bu kullanım esaslarını kabul eden taraf Kadir Has Üniversitesi Ağını kullandığı süre içinde bu esasları  tam olarak anladığını, tanıdığını ve bu yükümlülüklere uyacağını kabul eder.

Laboratuar Kullanım Kuralları

 1. Laboratuvarlara yiyecek, içecek sokmak yasaktır. Çalışma ortamları temiz ve düzenli tutulmalıdır.
 2. Laboratuvarlarda sigara v.b tütün ürünlerin kullanılması yasaktır.
 3. Laboratuvarların sessiz ve sakin ortamını bozacak yüksek sesle konuşma, tartışma yapılması yasaktır.
 4. Laboratuvarlarda ki bilgisayarları birden fazla kişi tarafından kullanılması yasaktır.
 5. Laboratuvarlarda oyun oynamak yasaktır.
 6. Toplum ahlak kurallarına uymayan, diğer kullanıcıları rahatsız edici içerik barındıran web sayfalarına giriş yasaktır.
 7. Laboratuvarda bulunan bilgisayarların donanımlarına zarar verecek davranışlarda bulunmak yasaktır.
 8. Bilgisayarların işletim sistemlerini ve kurulu yazılımların çalışmasını engelleyici davranışlarda bulunmak yasaktır.
 9. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü'nün güvenlik sistemlerine girmeye çalışmak, konfigürasyonlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmak yasaktır.
 10. Rastgele ve alıcının istemi dışında e-posta (SPAM iletiler) göndermek yasaktır.
 11. Kişilik haklarını zedeleyici, hakaret içeren e-posta göndermek yasaktır.
 12. Başka bir kullanıcının posta hesabını, o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak yasaktır.
 13. Her kullanıcı kendi hesabından ve şifresinden sorumludur.
 14. Başkalarının telif haklarını ihlal edici konumda olan (copyright) materyali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri gibi) kopyalamak/iletmek/yayınlamak/dağıtmak yasaktır.
 15. USB bellekler kullanılmadan önce virüs için kontrol edilmelidir.
 16. Laboratuvar malzemelerini, masa, sandalye ekipmanlarını zarar verici şekilde kullanmak yasaktır.

Uygulama

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü gerçekleşen eylemin, yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi/kurumlara verilen zararın boyutuna, tekrarına göre aşağıdaki yaptırımlar uygulanır. 

1. Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.
2. Kullanıcının Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü laboratuvarlarına giriş sınırlı veya sınırsız süre kapatılabilir.
3. Disiplin yönetmeliği çerçevesinde işlem yapılır.

TARİH VE İMZA:

Orijinal ve bir nüsha olarak düzenlenip 36  maddeden  teşekkül eden ve taraflar arasında karşılıklı iyi niyet ve ahde vefa esasları dahilinde tanzim ve karşılıklı olarak teati edilmiş olan bu sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder. Taraflar işbu sözleşmenin tümünü okuyarak aynen kabul ettiklerini, aşağıdaki tatbik imzaları dahilinde vaz etmişlerdir.

IBM Amos v23 için tıklayınız.

IBM Amos v23 Kurulum Videosu;

IBM SPSS v27 için;
- Windows kurulumu için tıklayınız,
- MAC OS kurulumu için tıklayınız,
- Linux kurulumu için tıklayınız.

IBM SPSS v27 Kurulum Videosu için;

IBM SPSS v27 Data Access Pack Kurulumu için tıklayınız.

IBM SPSS v27 Data Access Pack Videosu için;

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

Hakan DANACI
Bilgi Teknolojileri Direktörü
Dahili:1202 hakan.danaci@khas.edu.tr
Sercan TAN
Yazılım Geliştirme Yöneticisi
Dahili:1214 sercan.tan@khas.edu.tr
Mert Süleyman SÖZÜBEK
Yazılım Yöneticisi
Dahili:1218 mert.sozubek@khas.edu.tr
Ali AKTAŞ
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Dahili:1205 ali.aktas@khas.edu.tr
Artin Can BAHAROĞLU
Yazılım Geliştirme Yardımcı Uzmanı
Dahili:1285 artin.baharoglu@khas.edu.tr
Derya KAYA
SAP Yazılım Geliştirme Yetkin Uzmanı
Dahili:1215 derya.kaya@khas.edu.tr
İbrahim ABLAK
SAP Destek Uzmanı
Dahili:1201 ibrahim.ablak@khas.edu.tr
Erman ZÜLFÜKAROĞLU
Sistem ve Ağ Yöneticisi
Dahili:1211 erman.zulfukaroglu@khas.edu.tr
Ömer Şaban FİDANCI
Bilgi Güvenliği Uzmanı
Dahili:1239 omer.fidanci@khas.edu.tr
Fatih CİNGARA
Sistem Yönetim ve Destek Uzmanı
Dahili:1204 fatihcingara@khas.edu.tr
Bekir Sami TURAN
Sistem Destek ve Network Uzmanı
Dahili:1212 bekir.turan@khas.edu.tr
Engin AKTÜRK
Sistem Destek Yardımcı Uzmanı
Dahili:1209 engin.akturk@khas.edu.tr
Emre ÖZEL
BT Destek ve Laboratuvar Yardımcı Uzmanı
Dahili:1207 emre@khas.edu.tr
Fatih KARAKAŞER
BT Destek ve Laboratuvar Görevlisi
Dahili:1415 fatih.karakaser@khas.edu.tr
İsmail ALAYLIOĞLU
Ses ve Görüntü Uzmanı
Dahili: 1168 ismail@khas.edu.tr
Yücel KİRAZ
Ses ve Görüntü Yardımcı Uzmanı
Dahili:1208 yucel.kiraz@khas.edu.tr
Hasan TAVŞAN
BT Destek ve Donanım Uzmanı
Dahili:1213 hasan.tavsan@khas.edu.tr
Sinan KOÇOĞLU
BT Destek ve Donanım Uzmanı
Dahili:1213 sinan.kocoglu@khas.edu.tr
Ali YAŞAR
BT Destek ve Laboratuvar Yardımcı Uzmanı
Dahili:1216 ali.yasar@khas.edu.tr
Yunus AKARSU
Eğitim Teknolojileri Uzmanı
Dahili:1210 yunus.akarsu@khas.edu.tr