Türkiye’deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi programlarına kurumlar arası yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır.

Sorularınız için: oid@khas.edu.tr

Önemli Not: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren üniversitemize kaydolacak kurum içi ve kurum dışı tüm öğrenciler, Çekirdek/Proje Tabanlı müfredata tabi olacaktır. Yatay geçiş yapılacak sınıfa bakılmaksızın, Ortak Dersler Bölümü bünyesinde açılan birinci sınıfa ait tüm zorunlu/seçmeli derslere kayıt olmak zorunda olup, sadece Fakülte ve Bölüm dersleri için sonrasında muafiyet talepleri değerlendirmeye alınabilecektir.