Türkiye’deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi programlarına kurumlar arası yatay geçiş ve kurum içi yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır.

2021-2022 Güz yarıyılı yatay geçiş sonuçları açıklanmıştır. Sonuç için tıklayınız.

Kayıt için gerekli olan belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Belgelerin asıl olması zorunludur. Eksik belge ile kayıt alınmayacak olup, ilan edilen takvime göre kayıtlar saat 10:00 ile 16:00 arasında yapılacaktır.

https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/kurumlar-arasi-1.pdf

yg

Sorularınız için: oid@khas.edu.tr