Türkiye’deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır.

Başvuru Süresi

Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, istenilen belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen ve Yükseköğretim Kurulu takviminde de yer alan süreler içinde başvurabilirler. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Kadir Has Üniversitesi’ne online, elden ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz.

Not:

2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle, bahar yarıyıllarında kurumlararası ek-madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır.

 

2019-2020 Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
GÜZ YARIYILI
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş
29.07.2019 19.08.2019 21.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 11.09.2019 12.09.2019 13.09.2019

 

Kayıt Saatleri: 09:00 - 17:00
Kayıt Yeri: Kadir Has Cibali Kampüsü - Öğrenci İşleri Direktörlüğü

 


İngilizce Yeterlik Sınavı

Kadir Has Üniversitesi’nin  öğretim dili İngilizce veya İngilizce ağırlıklı olan programlarına yatay geçiş yapan öğrencilerin dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır. Bu kapsamda öğrencilerin TOEFL IBT 78 puana sahip olmaları ve bunları belgelendirmeleri şartı aranır. Söz konusu sınav puanları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerli kabul edilir. TOEFL sınav sonucu ile İngilizce Hazırlık Birimi programından muafiyet için, sadece Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş TOEFL sınav merkezlerinin sınav sonuç belgeleri esas alınır. (02 Mart 2011 tarih 2011/04 toplantı sayılı Senato ve 24 Mart 2011 tarih 2011/03 sayılı Mütevelli Heyeti Toplantısında TOEFL sınav sonucuyla İngilizce Hazırlık Programından muafiyet için Amerikan Kültür Merkezi Ankara Şubesi, Amerikan Kültür Merkezi İzmir Şubesi, Boğaziçi Üniversitesi, ayrıca yurtdışı merkezler olarak da ABD, İngiltere, Hollanda, Kanada TOEFL sınav merkezi sınav sonuç belgelerinin esas alınmasına ve bu öğrencilerin Kadir Has Üniversitesi’ne TOEFL Score Recipient Code 7524 ile başvurmalarına ve bu şekilde olmayan başvuruların kabul edilmemesine karar verilmiştir.)

Başka bir Yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin İngilizce Hazırlık Birimi’nden muaf tutulmaları talebi ile başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin üniversitenin İngilizce Yeterlik Sınavı ve İngilizce Hazırlık Birimi eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına ilgili birim Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayan veya uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesi olmayan başvuru sahipleri Kadir Has Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına tabi tutulurlar ve söz konusu sınavdan en az 60 puan almaları zorunluluğu vardır.

Öğrenciler geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar.

Not: Kurumlar arası başarı kriterine göre ve yurt dışından yatay geçişlerde hazırlık programında okumak mümkün olmadığından İngilizce dil yeterliliğini gösterir belgenin sunulması gerekmektedir.

Başvuru Koşul, Kontenjan ve Gerekli Belgeler