Operasyon ve Satın Alma Direktörlüğü Görevleri:

  • Satınalma prosedür ve süreç iyileştirmeleri çalışmalarını yapar.
  • Üniversitenin ihtiyaç duyduğu tüm ürün ve hizmetlerin, gelişen ve değişen  ekonomik ve piyasa şartlarına  bağlı olarak, en uygun şartlarda temin edilmesini sağlar.Bunun sağlanması için sürekli olarak piyasa araştırmaları yapar.
  • Üniversite bünyesinde alınan ürün ve hizmetlerin kontrolünü ve uygunluğunun sürekliliğini sağlamakla görevlidir.

 

Tamer YILMAZ
Direktör
Dahili: 1234 tamer.yilmaz@khas.edu.tr
Selin TOPSAKAL
Yönetici Vekili
Dahili: 1230 selin.topsakal@khas.edu.tr
Jülide TERZİ
İdari Personel
Dahili: 1233 julide.terzi@khas.edu.tr
Cavit KANDIK
Operasyon Görevlisi
Dahili: 1231 cavit.kadik@khas.edu.tr