Yapı ve Teknik İşler Ofisi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

 

  • Yatırım programlarının hazırlanmasını,
  • Üniversitemizin bu konudaki önceliklerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üst makamlara bildirilmesi.
  • Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını,
  • Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,
  • Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini,
  • Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini,
  • Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü madde, malzeme, teknik araç-gereç ile makine teçhizat alımlarına yönelik dosyalarının hazırlanmasını,
  • Üniversitemiz kampüs alanının ağaçlandırılması ve çevre temizliğinin yaptırılmasını,
  • Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.

 

Şuayip ERDOĞAN
Yönetici
Direkt: 0212 533 59 72   Fax:0212 533 82 90        Dahili:1166/1169 serdogan@khas.edu.tr
Mevlüt KÖKLÜ
Şef
Dahili:1170 mkoklu@khas.edu.tr
Mustafa ERGİŞİ
Memur
Dahili:1169 mustafae@khas.edu.tr
İsmail ALAYLIOĞLU
Teknik Eleman
Dahili:1169 ismail@khas.edu.tr
Murat YARTAŞI
Teknik Eleman
Dahili:1168 murat.yartasi@khas.edu.tr
Tekin KURNAZ
Teknik Eleman
Dahili:1168 tekin.kurnaz@khas.edu.tr
Özhan ESE
Teknik Eleman
Dahili:1168 ozhan.ese@khas.edu.tr
Muhammet SEVİNÇ
Klima Teknisyeni
Dahili: 1168 muhammet.sevinc@khas.edu.tr
Kadir SÜTYEMEZ
Elektrik Teknisyeni
Dahili: 1168 kadir.sutyemez@khas.edu.tr
Mustafa KÖKÇÜ
Teknik Eleman
Dahili: 1168 mustafa.kökcü@khas.edu.tr
Özgür KAMAT
Teknik Eleman
Dahili: 1168 ozgur.kamat@khas.edu.tr
Bülent KÖSE
Selimpaşa Elektrik-Telefon Teknisyeni
Dahili: 3168 bkose@khas.edu.tr
Yakup ALTUNTAŞ
Boyacı
Dahili: 1169 yakup.altuntas@khas.edu.tr
Burak ERKAN
Teknik Eleman
Dahili: 1168 burak.erkan@khas.edu.tr
Cesim SASA
Boyacı
Dahili: 1168 cesim.sasa@khas.edu.tr
Enes BORTİK
Teknik Eleman
Dahili: 1168 enes.bortik@khas.edu.tr
Erkan KARAKAYA
Hasköy Erkek Öğrenci Yurdu Teknik Eleman
Dahili: 1168 erkan.karakaya@khas.edu.tr
Hakan SOBACIOĞLU
Selimpaşa Teknik Eleman
Dahili: 3168 hakan.sobacioglu@khas.edu.tr

 

Kadir Has Kampüsü (Cibali)

Selimpaşa Kampüsü

Kadir Has Üniversitesi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Kadir Has Caddesi
Cibali / İSTANBUL 34083

Tel: 0212 533 65 32 /1166/1169

Fax:0212 533 82 90

e-posta: yapi@khas.edu.tr

E-5 Karayolu Üzeri
Selimpaşa / İSTANBUL

Tel: 0212 731 90 08 /3168/3140

Fax:0212 533 82 90

e-posta: yapi@khas.edu.tr