T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU

Rektör Prof. Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Başak BAYSAL
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Nihat BERKER
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Vekil Dekan Prof. Dr. M. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin KOZAK
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu MANAV
Üye Prof. Dr. E. Füsun ALİOĞLU
Üye Prof. Dr. Meltem UCAL
Üye Prof. Dr. Nimet URAY
Genel Sekreter Ebru KOÇ