Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’ne son katılan Yabancı Diller  Yüksekokulu binaları Hürrriyet Gazetesi’nin 6 Kasım 2018 Salı gecesi düzenlediği, “Sign of The City Awards” Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul ödülleri töreninde “En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma (Tamamlanmış Projeler)” dalında ödüle layık görüldü.

 

Ödül alan proje, İstanbul’un farklı kültür katmanlarına ait  mimari mirasın yoğun olarak bulunduğu Cibali Yenileme Alanı içerisindeki 1020 ada, 5 (tescilli) 3, 4, 11 ve 12 parseller üzerinde yer almaktadır. Proje alanı çevresinde tarihi eser niteliğinde, Ahmet Buhari Tekkesi, Haraççı Kara Mehmet Camii ve sivil mimarlık örneği yapılar bulunmakta;  Haliç'e bakan tarafında ise günümüzde Kadir Has Üniversitesi merkez kampüsü olarak kullanılan tarihi Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası yer almaktadır.

Yeni eğitim yerleşkesindeki bütün yapılar mimari, tarihi, arkeolojik değerleriyle korunmuş; tescilli 5 parseldeki sivil mimarlık örneği rekonstrüksiyon olarak yeniden inşa edilmiştir. 12 parsel içinde uygulama sırasında ortaya çıkan su kuyusu projeye dahil edilerek kent arkeolojisi ziyaret noktasına dönüştürülmüştür.

Bu projeyle, ekonomik olarak hiçbir girdisi olmayan konumdaki bir alana, yaklaşık 800 öğrencinin eğitim gördüğü bir yapının daha ilavesiyle, Cibali bölgesinin eğitim, kültür ve ekonomik açıdan gelişimine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.