Öğrenci Konseyi İletişim Bilgileri

Yönetim Kurulu

Başkan: 
Başkan Yardımcısı: 
Genel Sekreter: 
Sayman: 
Eğitim Sorumlusu: 
Kampüste Yaşam Sorumlusu: 

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi Nedir?

Kadir Has Üniversitesi öğrenci konseyi, öğrencileri demokratik bir ortamda kendilerini temsil etmek amacıyla kurulmuş ve öğrenciler tarafından seçilerek iş başına getirmesi sonucu oluşan Öğrenci Konseyi, öğrenci sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, başta Rektörlük olmak üzere üniversitenin her düzeydeki yönetim organlarına iletmekle sorumlu olan bir öğrenci yapılanmasıdır.

Misyonumuz:

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans, lisans lisansüstü ve enstitü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, çevre koşulları, sağlık, spor faaliyetlerini, beslenme, barınma, ulaşım koşulları ve sosyo-kültürel alanlarda var olan gereksinim, eksikliklerin karşılanması ve geliştirilmesi hususunda, yönetim organları ile öğrenciler arasında köprü kurarak öğrencilerin alınan kararlara katılımını sağlamak. Öğrenciler hakkında verilen kararlardan ve gelişmelerden öğrencileri haberdar etmek; öğrencilerin beklenti, istek ve şikâyetlerini yönetim organlarına iletip bu sürecin takipçisi ve duyurucusu olmak. Kadir Has Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektir. Üniversitemizin de kuruluş değerlerinden biri olan "toplumsal fayda ‘’ adına sosyal sorumluluk faaliyetlere öncülük etmektedir.

Vizyonumuz:

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi, üniversitemizin çağdaş bir dünya üniversitesi olması yolunda öğrenci faktörü olmaktır.

Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi Ne Yapar?

  • Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi, fakülte temsilcileri ve konsey başkanı aracılığıyla yönetim kurulu toplantılarının öğrencilerle ilgili bölümlerine katılıp öğrencilerle ilgili sorunları dile getirir, görüş ve çözüm önerilerini sunar.
  • Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurduğu komisyonlarda, öğrenci sorunlarının çözülmesine ve öğrencileri ilgilendiren konuların iyileştirilmesine yönelik bilimsel, yaratıcı, yenilikçi ve araştırmacı bir anlayışla çalışarak çözüm önerileri ve projeler üretir.
  • Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi, öğrencilerin en iyi şekilde yararlanabilmeleri için üniversitemizdeki olanakların tanıtımı ve duyurusu için çalışmalar yapar, Öğrencilerin görüşlerini belirlemek üzere anketler düzenler ve raporlar hazırlar.
  • Kadir Has Üniversitesi'nin yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencileri Öğrenci Konseyi'nin doğal üyesidir ve konseyin bütün faaliyetlerine katılabilirler.