uokUlusal Öğrenci Konseyi, bütün öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinin yanı sıra, demokratik ve özgür bir ortamda örgütlenmeleri, her üniversitenin çağdaş bir yükseköğretim kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmaları, gereksinimlerini üniversitelerin birimlerine duyurmaları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemeleri amacıyla kurulmuştur. "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" hükümlerine göre etkinlik gösteren Ulusal Öğrenci Konseyi, ülkemizde yaşayan tüm öğrencilerini üniversiteler içinde, ulusal ve uluslararası düzeylerde temsil eden bir birimdir. Tüm üniversiteler Ulusal Öğrenci Konseyi'nin doğal üyeleridir.

Komisyonlar:

 • Kurumsallaşma ve Bürokrasi Üst Komisyonu
 • Bilişim ve Proje Komisyonu
 • Gençlik Çalışmaları Komisyonu
 • Hukuk Komisyonu
 • Vakıf Üniversiteleri Komisyonu
 • 57. Alay Komisyonu
 • Yılın Enleri Komisyonu
 • Dış İlişkiler Komisyonu
 • Konferans - Panel - Çalıştay Komisyonu
 • Sağlık Komisyonu
 • Sosyal Projeler Komisyonu
 • Sanayi İş Birliği Komisyonu
 • Meslek Yüksekokulları Komisyonu
 • Yeni Kurulan Üniversiteler Komisyonu