Kadir Has University Model United Nations Club (HASMUN):

Kadir Has University Model United Nations Club was founded in 2009 and continues to work actively since then with its 200 club members. At Model United Nations conferences every participant represents a country or an individual, at the same time they discuss upon world’s existing crises or crises was happened in the past. At the end of the conferences, participants find solutions for these problems. Thus participants gain international consciousness. Conferences are arranged with organizational skills and deep academic researches. Conferences' official language is English. HASMUN Club has arranged Model United Nations Conferences since 2014 and it has gained sustainable success among other schools. Every year HASMUN Club organizes three different conferences which are HASTRAIN, HASADVANCED, and HASMUN. These conferences also host many international participants, in this way the Club becomes known among other high school and university students. Every week the Club arranges fruitful debates for club members to widen their perspectives, improve their English levels and give them self-awareness. The next HASMUN Conference will be held between 24-26 April 2020.

Kadir Has Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü (HASMUN)

Kadir Has Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü 2009 yılından beri çalışmalarını aktif olarak sürdürmekte ve toplamda 200 tane üyesi bulunmaktadır. Model Birleşmiş Milletler konferanslarında her bir katılımcı bir ülkeyi veya bir kişiyi temsili ederek dünyada yaşanan, yaşanmış veya toplumu derinden etkilemiş krizleri tartışır. Konferans sonunda bu tartışmalar doğrultusunda çözümler üretilir. Böylece katılımcılar uluslararası bilinç kazanır. Konferanslar, organizasyon becerilerinin ön plana çıktığı ve akademik anlamda derin araştırmaların yapıldığı özenli çalışmalarla düzenlenir. Konferansın dili İngilizcedir. HASMUN Kulübü 2014 yılından itibaren her sene düzenlemiş olduğu Model Birleşmiş Milletler konferansları ile bu konferansları düzenleyen diğer okullar arasında sürdürülebilir bir başarı elde etmiştir. Kulübün her sene düzenlediği ve uluslararası katılımcılara ev sahipliği yapan HASTRAIN, HASADVENCED ve HASMUN konferansları kulübü lise ve üniversite öğrencileri arasında bilinir kılmaktadır. Her hafta kulüp üyelerine tartışma kültürü kazandıran, katılımcıların İngilizce seviyelerini arttıran, dünya sorunlarına farklı bakış açıları sunan ve onlara bilgi birikimi ve öz farkındalık kazandıran çalışmalar yapmaktadır. Bir sonraki HASMUN Konferansı 24-26 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

 

Kulüp Başkanı/President:

Lal Kula 20151807031@stu.khas.edu.tr

 

Resmi Adreslerimiz/Our Officials Accounts:

Mail adresi/Mail adress: contact@hasmun.org

Web Sitesi/Webside: www.hasmun.org

Twitter: @hasmunclub

Instagram: @hasmunclub

Facebook: www.facebook.com/hasmunclub

 

Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. Serhat Güvenç