Kadir Has University Model United Nations Club (HASMUN):

Kadir Has University Model United Nations Club established in 2009. HASMUN's mission is to provide to debate issues about the world by developing/using our academic knowledge and language skills. According to the this stiuation, we met every week and preapre training sessions by our club's advisors, so our club members can participating and represent our club in conferences more successfully. In addition, we have a chance to meet and discuss with different people at conferences thus it can be more beneficial to contribute main value of our clubs, "International Awareness". Actually ever year, we holds the Model United Nations hosted by Kadir Has University in Cibali Campus and organized by the HASMUN Club. Through the HAS-MUN Conference we are developing our organizasyon abilities and we can enhance dependence of our club. If you want to be a part of this dynamic formation, Join Us!

Kadir Has Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü (HASMUN)

Kadir Has Üniversitesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü 2009 Yılında kurulmuştur. Kulübümüzün misyonu; kültürel ve akademik birikimlerimizi geliştirerek yabancı dil becerimizi de ön planda tutarak sağlıklı bir biçimde tartışma ortamı yaratıp fikirlermizi özgürce söyleyeceğimiz bir bilgi paylaşım simülasyonu yaratmaktır. Bu bağlamda kulübümüz her hafra düzenli olarak, aralıklar ile kulüp danışman öğretim üyemizin de katıldığı, eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimlerin temel amacı etkin olarak katıldığımız okul dışı konferanslarda kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek ve kulübümüzün akademik seviyesini yükseltmektir. Ayrıca kulübümüz sene içerisinde diğer üniversite ve liselerde düzenlenen yurt içi-yurt dışı, Model Birleşmil Milletler konferanslarına delegasyon ve görevli sıfatıyla etkin katılım göstererek yeni insanlar ile tanışıp tartışma becerilerini uluslararası platforma taşıma imkanı bulmaktadırlar. Böylece kulübümüzün temel değeri olan "Uluslararası Bilinç" kazanmak yolunda en büyük adımı atıyoruz. Kulübümüz her sene katılımcılarının yurt içi ve yurt dışından oluştuğu, Kadir Has Üniversitesi'nin Cibali Kampüsünde "HASMUN" konferansı düzenlemektedir. Bu sayede kulüp olarak organizasyon becerilerimizi ön plana çıkartarak okulumuzun ve kulübümüzün tanınırlığını olumlu yönde etkileyip kulübe olan

 

Kulüp Başkanı/President:

Tunahan Eyüboğlutunahan.eyuboglu@stu.khas.edu.tr

Resmi Adreslerimiz/ Our Officials Accounts:

Website/Web Sitesi: www.hasmun.org

Twitter: @hasmun15

Facebook: www.facebook.com/hasmunclub

instagram: /hasmun15