Mediko Sosyal

Hizmetler

Sağlık Merkezi

Üniversitemiz Cibali Kampüs bünyesinde bulunan sağlık merkezi öğrenciler ve çalışanlar için acil ve ayaktan tedavi edici hekimlik hizmeti ve hemşirelik hizmeti sunmaktadır.

Gerekli görülen durumlarda ileri tetkik ve tedavi için üniversite yakınındaki hastanelere yönlendirme yapılmaktadır.

Poliklinik hizmeti haftanın 5 iş günü 08.45 - 17.30 saatleri arasında yürütülmektedir.

Acil başvurular dışında SPARKS üzerinden randevu oluşturulması gerekmektedir.

YAPILAN GÖRÜŞMELERİN AKSAMAMASI İÇİN SPARKS ÜZERİNDEN RANDEVU ALINMASI ÖNEMLE DUYURULUR

Akademik ve idari kadroda çalışan aktif SGK’lı ve emekli personelimizin ;
- 1. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Aile Sağlığı Merkezi ),
- 2.Basamak Sağlık Kuruluşu ( Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ) ,
- 3. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Üniversitelere bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
- 4. Basamak Sağlık Kuruluşu ( Dal Hastaneleri )
- Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) ile anlaşmalı olan Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ile Özel Hastaneler
İçin vizite kağıdı almalarına gerek yoktur. İlgili hastaneye başvuru için Nüfus Cüzdanı yeterli olacaktır.

Mediko-Sosyal Hekimi Tarafından reçete edilen ilaçların karşılanma oranları özel sağlık sigortası tarafından %80, SGK tarafından çalışanlar için %80, emekli çalışan personel için %90'dır.

Dr. Selçuk Uyanık Dahili 1255


Psikolojik Danışmanlık Merkezi

Üniversite hayatı, öğrencilerin kişisel ve akademik anlamda kendini geliştirdiği ve geleceğini şekillendirmeye başladığı önemli bir süreçtir. Bu süreç beraberinde getirdiği yenilikler ile birlikte aynı zamanda farklı alanlarda sorunların baş gösterebildiği bir süreç de olabilmektedir. Üniversite hayatında yaşanan problemlerin üstesinden gelebilmek, uyum ve adaptasyon aşamalarını daha sağlıklı atlatabilmek, stresleri durumlar karşısında problem çözme becerilerini geliştirmek ve aynı zamanda kendini daha iyi tanımak için, insan hayatının her döneminde olduğu gibi bu dönemde de bir ruh sağlığı uzmanının desteğine ihtiyaç duyabilmektedir. Bu bağlamda üniversitemiz psikolojik danışma merkezinde psikologlar ve psikiyatrist ile öğrencilerine ruh sağlığı desteği sağlanmaktadır.

Üniversitemiz psikolojik danışma merkezinin amacı; öğrencilere, gizlilik ilkesine bağlı kalarak, etik çerçevelerin korunduğu bir ortamda akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına destek olmak için psikolojik danışmanlık hizmeti sağlamaktır.

Kadir Has Üniversitesi’ne kayıtlı bütün öğrenciler psikolojik danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir. Merkez, her öğrenciye eşit fırsat tanımak ve başvurulara hızlı cevap verebilmek adına randevu sistemiyle çalışmaktadır.

Ayşe Nur ÇELİK
Klinik Psikolog (Yarı Zamanlı)
Dahili: 1177 aysenur.celik@khas.edu.tr
Evrim GÖKDAĞ
Klinik Psikolog(yarı zamanlı)
Dahili: 1179 evrim.gokdag@khas.edu.tr
Gülnur ERTÜRK
Psikolog
Dahili: 1178 gulnur.erturk@khas.edu.tr
Sendi BAĞBAN
Klinik Psikolog (Yarı Zamanlı)
Dahili: 1174 sendi.bagban@khas.edu.tr
Oda Numaraları: D BLOK - 242 / CİBALİ KAMPÜSÜ

Görüşmelerimiz online eğitim öğretim süresi boyunca online/ skype üzerinden gerçekleştirilecektir.